Vrh B

Narozeni 22.10.2022

FENY - Baal Choco von Schneckental, Barila Choco von Schneckental, Brownie Choco von Schneckental

PES - Baron Choco von Schneckental